جستجو پیشرفته advanced search

ترتیب نمایش بر اساس :
وضعیت :
روز پخش :
امتیاز IMDB :
امتیاز کاربران
کشور سازنده :
زبان :
شبکه:
ژانر :
کیفیت تصویر :
سال انتشار : تا
 • Lost TOP 250 | #219
  امتیاز کاربران :10 / 9.5
  امتیاز imdb :10 / 8.4
  دوبله فارسی
  زیرنویس
 • The Big Bang Theory
  امتیاز کاربران :10 / 9.4
  امتیاز imdb :10 / 8.3
  • |
   22 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 10 ، قسمت 13 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : CBS
  • پخش : جمعه ها
  زیرنویس
 • 24 TOP 250 | #235
  امتیاز کاربران :10 / 10
  امتیاز imdb :10 / 8.4
  • |
   44 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 01 ، قسمت 16 اضافه شد (دوبله)
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : FOX
  • پخش : سه شنبه ها
  دوبله فارسی
  زیرنویس
 • The Simpsons TOP 250 | #54
  امتیاز کاربران :10 / 10
  امتیاز imdb :10 / 8.8
  • |
   22 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل 28 ، قسمت 12 اضافه شد.
  • وضعیت : درحال پخش
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : FOX
  • پخش : دو شنبه ها
  زیرنویس
 • Frozen Planet TOP 250 | #26
  امتیاز کاربران :10 / -
  امتیاز imdb :10 / 9
  • |
   60 دقیقه
  • بروزرسانی :
   به صورت کامل اضافه شد.
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : BBC
  • پخش : نامشخص
  دوبله فارسی
  زیرنویس
 • The Sopranos TOP 250 | #10
  امتیاز کاربران :10 / 10
  امتیاز imdb :10 / 9.2
  • |
   55 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل ششم به صورت کامل اضافه شد.
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : HBO
  • پخش : نامشخص
  دوبله فارسی
  زیرنویس
 • True Blood
  امتیاز کاربران :10 / 7.5
  امتیاز imdb :10 / 7.9
  • |
   55 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل هفتم به صورت کامل اضافه شد.
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : HBO
  • پخش : نامشخص
  زیرنویس
 • Black Lagoon
  امتیاز کاربران :10 / -
  امتیاز imdb :10 / 8.1
  زیرنویس
 • Clannad
  امتیاز کاربران :10 / -
  امتیاز imdb :10 / 8.1
  • |
   30 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل دوم به صورت کامل اضافه شد.
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : MBS
  • پخش : نامشخص
 • Alias
  امتیاز کاربران :10 / -
  امتیاز imdb :10 / 7.6
  • |
   42 دقیقه
  • بروزرسانی :
   فصل پنجم به صورت کامل اضافه شد.
  • وضعیت : به پایان رسیده
  • کیفیت تصویر :
  • شبکه : ABC
  • پخش : نامشخص